Corpus Christi

Cicle i data
Cicle: 
C
Temps: 
Durant l'any
Data : 
Diumenge, 23 Juny 2019
Jesús és el veritable pa de vida vingut del cel

Com un pare que té cura dels seus fills,
Tu, Déu nostre, ens dones l’aliment necessari.
No ens abandones en els nostres neguits,
t’atanses a la nostra feblesa per atendre
les nostres mancances.

Per saciar la nostra fam
no has tingut prou regalant-nos la creació,
sinó que ens has donat el teu propi Fill
com a autèntic aliment per a la vida eterna.

Ell ha sadollat la nostra set,
ha satisfet els nostres anhels,
ha renovat les nostres forces.
És el veritable pa de vida vingut del cel.

Que sapiguem agrair aquest do
i també compartir-lo.
Omples la nostra copa fins a vessar,
i recollim cistelles amb les sobres del teu pa,
perquè l’hem de compartir.

No ens el podem quedar per a nosaltres.
Així com Tu ens alimentes,
nosaltres t’hem d’imitar
i proporcionar als nostres germans
allò que necessiten.
Si Tu ets generós,
nosaltres també ho hem de ser.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
L'Eucaristia, signe d'unitat i d'amor

Senyor, que recordem 
que la teva taula és parada per a tothom.
Hi cabem tots, els qui combreguen 
i els qui viuen l'Eucaristia com espectadors.
Que les nostres celebracions 
siguin signe d'unitat i d'amor.

Que recordem tothora, Senyor,
que la teva Paraula enmig de l'Eucaristia
és símbol de l'hospitalitat
que és el segell de la comunitat cristiana.

La festa de Corpus
és la festa de l'antiviolència,
del respecte a la vida i al cos humà.
Amb aquesta festa, Senyor,
volem mostrar al món que la sang
ha de ser signe de vida, mai de mort.

Sabem, Senyor, que t'adorem
quan renunciem a qualsevol forma de violència,
quan no hi incitem ningú, quan vessem pau
i sentiments d'hospitalitat envers tothom.

Senyor, avui, dia de l'Eucaristia,
volem donar-te gràcies
per tot el que has fet per nosaltres.
Gràcies perquè l' Eucaristia 
no acaba amb la celebració,
sinó que actua en la nostra vida,
ens transforma
i transforma tots els qui són al voltant nostre. 

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Que la nostra vida sigui una veritable Eucaristia

Senyor Jesucrist,
en la celebració del teu Cos i Sang
et demanem que la nostra vida
sigui una veritable Eucaristia.

Que sapiguem viure
en acció de gràcies i lloança
per tot el que hem rebut i rebem,
sobretot perquè tu ets el gran regal
per a l’Església i la humanitat.

Que, com tu, cada creient sigui
com el pa que es parteix i es reparteix
en bé i en profit de tothom.
I sigui també com el bon vi
capaç de crear alegria i esperança,
signe d’una aliança a la qual
tu sempre ets i seràs fidel, i de la qual
també volem participar plenament.

Que tots els qui ens alimentem
del pa i el vi que ofereixes
–la teva pròpia vida–
siguem constructors de comunitat i família,
creadors d’unió i mai de divisió.

Que entenguem que el teu cos gloriós
el formarà tota la humanitat renovada
en la qual tu ets i seràs el cap.

Ajuda’ns a preparar aquest dia
alimentant-nos i enfortint-nos
amb el pa de la teva paraula i del teu cos.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Tenim fam i set de vida

Senyor Jesús, tenim fam i set de vida,
i de vida en plenitud; per això et demanem
que ens donis sempre d’aquest pa,
el pa que ens faci entrar en comunió amb tu,
que ens faci ser una comunitat de
germans i germanes al servei dels altres;
el pa que assaciï la fam i la set de pau,
de justícia, d’igualtat, de dignitat que hi ha
en el cor del nostre món.

I tu ens dius: “veniu i mengeu, 
la taula sempre està parada, i 
en aquesta taula tothom és benvingut,
ningú no és foraster ni es pot sentir estrany”.

Però nosaltres, els qui tan sovint
ens alimentem de la teva paraula 
i del teu pa que dóna la vida eterna,
encara vivim d’esquena o oblidats
d’alguns dels nostres germans, sobretot
si són estrangers, si passen gana, si
pateixen injustícies o busquen 
desesperadament l’alegria de viure.

I tots els qui participem de l’Eucaristia
no sempre vivim formant un sol cos
perquè cadascú es preocupa més
de si mateix que no pas del bé
dels seus germans i germanes.

O venerem devotament l’Eucaristia
mentre oblidem els teus germans,
membres del teu cos com nosaltres.

Que la consciència del que encara ens falta
ens faci desitjar més intensament
la teva misericòrdia i el teu amor,
per ser més dignes del que rebem en l’Eucaristia.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Corpus

Espigues al sol,
vermella rosella,
pàmpol ufanós,
flairosa ginesta.
De blat i raïm
pa i vi en aparença:
el Cos i la Sang
de Crist que s’entrega.

Beguda i menjar,
carn del Fill de l'Home,
Jesús font dins meu
de vida per sempre.
Jesús pels carrers,
lloat en el temple;
catifes de flors,
custòdia que encensen.

Espigues al sol,
vermella rosella,
pàmpol ufanós,
flairosa ginesta.
De blat i raïm
pa i vi en aparença:
el Cos i la Sang
de Crist que s’entrega.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret