Sant Pere i sant Pau, apòstols

Cicle i data
Cicle: 
A
Temps: 
Santoral
Data : 
Dilluns, 29 Juny 2020
Amb les paraules i el testimoni de Pere i Pau, també et coneixem nosaltres

Gràcies, Senyor, per haver escollit sant Pere
com a cap de la teva comunitat de deixebles.
El vas transformar i ell, que era pescador,
esdevingué pescador d’homes, evangelitzador.

Va deixar la barca i les xarxes
i salpà cap a noves rutes,
tot seguint les teves petjades.
Va continuar sent un home feble,
fins al punt de negar-te davant dels teus perseguidors.
Però t’estimava de tot cor i per això
li vas encarregar de pasturar el teu ramat.

Gràcies per sant Pau,
un home massa segur de les seves conviccions.
Pretenia defensar la veritat
i la Veritat el va visitar.
Vas capgirar la seva vida
i li vas mostrar un nou camí.
De perseguidor el vas convertir en seguidor teu.

Gràcies, Senyor, per aquestes dues persones,
Pere i Pau, que, enamorats de Tu, han fet que,
amb les seves paraules i el seu testimoni,
també et coneguem nosaltres
i et comencem a estimar.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Que la fe en Tu doni sentit a la nostra vida

Senyor, molts cristians
caminem, caiem i ens aixequem,
però maldem per continuar la nostra cursa.
Com Pere i com Pau ho fem
segons el nostre tarannà
i segons l'educació rebuda;
ajuda'ns a mantenir la unitat
aprofitant la riquesa de la diversitat.

Senyor, la trobada de Pere i Pau amb Tu
els canvià la vida.
Que la nostra fe vagi més enllà
de les bones paraules i dels raonaments.
Que la fe en Tu
ens alliberi de prejudicis i de pors,
que ens obri al futur
i doni sentit a la nostra vida.

Que comprenguem, Senyor,
que les claus de què parla l'evangeli,
són claus que ens obren a la fraternitat.
No serveixen de res
quan les fem servir per condemnar.

Senyor, que la primacia de Pere,
confiada a persones humanes i febles,
ens dugui a la comunió amb Crist.
Que els seus successors es preocupin
que no s'esquinci la xarxa
i pugui perdurar la comunió universal.

( Papa Benet XVI )

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Malgrat les defallences, et van seguir fins al final

Ves a saber per què els vas triar, Senyor.
Simó, un senzill pescador, va ser dels primers.
Saule, mig artesà, mig intel·lectual,
cridat fora de temps,
quan ja havies estat glorificat
i ell es creia que feia bé de perseguir-te.

Homes febles tots dos,
les Escriptures no ens ho amaguen pas.
No eren pas els millors,
però tu no mires el currículum.
Els vas cridar i ells, malgrat les defallences,
et van seguir fins al final.

En un món dividit, en una societat líquida,
que els cristians siguem punt d’unió
i roca ferma, a semblança de Pere.

En un món ple d’escepticisme
i d’indiferència, que siguem pelegrins,
incansables comunicadors de l’evangeli,
bona notícia per a tota la humanitat,
a semblança de Pau.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Déu ens capacita perquè duguem a terme la nostra missió

Benaurats Pere i Pau, sou exemples clars
d’aquella màxima que afirma
que Déu no ens crida
segons les qualitats que tenim,
sinó que ens capacita
perquè duguem a terme la nostra missió.

Si jo fos Jesús, hauria triat
algú més format i més fiable
que tu, Pere. Tu ets massa impulsiu
i feble en els moments de més pressió.
Ja em perdonaràs!

Si jo fos Jesús, hauria triat
algú menys obstinat que tu, Pau,
i fins i tot de millor presència
i més eloqüent, pel que dius de tu mateix.
Ja em perdonaràs!

Però la vostra elecció és per a mi un consol
perquè em fa entendre que,
malgrat els meus defectes,
també jo puc ser útil
per comunicar la bona notícia
i participar un dia de la benaurança divina.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Dos estils diferents de proclamar l’evangeli

Senyor, bo i celebrant
la festa de sant Pere i sant Pau,
recordem dos estils diferents
de proclamar l’evangeli.
Que sapiguem acceptar la diversitat
i valorar la generositat
dels qui han dedicat la seva vida
a transmetre la teva Paraula.

Senyor, Pere va trobar la paraula escaient
en molts moments
encara que no la trobés en uns altres.
Tu l’escollires perquè estigués
al capdavant de l’Església
per la seva sinceritat i el seu entusiasme.
Que en tot moment sapiguem respondre
amb la mateixa promptitud.

Que a l’acabament del dia
cadascun de nosaltres pugi dir com Pau:
«He sostingut el bon combat,
he arribat al final de la cursa,
he estat fidel a la paraula».

Que sapiguem veure’t, Senyor,
en el successor de Pere.
Que sapiguem valorar
la seva generositat en el servei.

Per les persones que fan avui el seu sant.
que com sant Pere i sant Pau
visquin amb audàcia i alegria. 

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret