Plana Rabugent, Lluís

Dates
Naixement: 
20 de juliol de 1914, a La Sellera (Girona)
Professió religiosa: 
15 d’agost de1931
Martiri: 
26 de juliol de 1936, a Lleida