Sant Jaume, apòstol

Cicle i data
Cicle: 
C
Temps: 
Santoral
Data : 
Dijous, 25 Juliol 2019
Senyor, gràcies pel testimoni dels apòstols

Senyor, gràcies pel testimoni dels apòstols,
germans en la fe que ens ensenyen com seguir-te.
Ells van lliurar la seva vida pel teu Regne,
superant les seves pors i debilitats.

Purifica les intencions del nostre cor,
la tendència del nostre egoisme a esperar
el teu ajut per viure millor.

Nosaltres voldríem tenir un lloc de privilegi al teu costat,
separar-nos dels nostres germans
perquè ens considerem millor que ells.

Però Tu ens crides a servir-los,
a atendre les seves necessitats,
a procurar el seu bé.

Gràcies pel teu exemple,
per estimar-nos fins a la mort,
per sotmetre’t a la voluntat del Pare,
per donar-nos la teva Vida.

Ajuda’ns a seguir el teu model de servei,
a imitar la teva actitud de despreniment.

No ho podem fer amb les nostres pròpies forces,
vam ser creats de la pols, del fang.

Necessitem l’alè del teu Esperit Sant,
que transforma el nostre cor,
que ens ajuda a afrontar els problemes
i ens empeny a estimar els nostres germans.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Que posem al servei dels germans les nostres qualitats i dons personals

Senyor, a la comunitat dels deixebles
el problema no era pas d'ordre doctrinal
ni tan sols de tipus sexual.
El problema era i és la necessitat de sobresortir
i de creure'ns superior als altres.
Dóna'ns la humilitat de valorar-nos
sense necessitat de menystenir ningú.

Senyor, que entenguem
d'una vegada per sempre
que dins la comunitat cristiana
els càrrecs i l'autoritat són un servei.
Que posem al servei dels germans
les nostres qualitats i dons personals.

Per les persones que faran
o han fet el “ Camí de sant Jaume”,
que hi trobin Déu si no són creients,
i si es proclamen cristians,
que reforcin la seva fe
amb l'amor i la solidaritat.

Per tots els qui avui celebren el seu sant,
que per la intercessió de sant Jaume
caminin amb valentia el camí de la fe
i sentin en tot moment
l'escalf dels seus familiars i amics. 

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Que en tot el que fem, Senyor Jesús, ens mogui la fidelitat a tu i al teu Evangeli

Et donem gràcies, Senyor Jesucrist,
perquè l’Apòstol sant Jaume és testimoni
de saber escoltar la teva veu,
de seguir-te com a deixeble fidel 
i de donar-se totalment a la causa de l’Evangeli
fins a vessa la seva sang.

Que les comunitats cristianes d’Espanya,
que el tenim com a patró,
el sapiguem imitar en la generositat,
en la superació de les dificultats i temptacions
que apareixen en el nostre camí, 
i en la vida arrelada, com tots els apòstols,
en la teva persona i el teu Evangeli.

Que els cristians d’Espanya siguem així
constructors de pau i de concòrdia,
de solidaritat amb els més pobres,
de comunió entre pastors i laics;
que siguem acollidors amb els nouvinguts
i dones i homes de diàleg amb tots 
els qui convivim i construïm la societat.

Que en tot el que fem, Senyor Jesús, 
ens mogui la fidelitat a tu i al teu Evangeli, 
i ho fem plens del teu Esperit.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Dedicar la vida a plantar l’evangeli

Us agraïm, Pare nostre, per totes les persones
que des de Sant Jaume i els altres apòstols
han dedicat la seva vida a plantar l’evangeli
a la nostra terra i arreu del món;
gràcies a aquestes persones hem conegut la fe
que dóna sentit a la nostra vida,
i tenim el goig de formar part de l’Església
que va començar Jesús amb els deixebles.

Que des de l’Església ens esforcem sempre
a seguir la paraula i l’exemple de Jesús,
preocupant-nos per servir i no per ser servits,
buscant la veritable alegria i felicitat
posant-nos al servei del bé de tothom.

Que les paraules de Jesús que avui hem sentit:
“entre vosaltres no ha de ser pas així”
ens estimulin a viure lluny 
de les ambicions de poder
o de voler sobresortir bandejant els altres.

Que la paraula que, com a creients,
donem al món sigui una paraula fruit
de la fe i de la sintonia amb Jesucrist.

Que l’apòstol sant Jaume sigui una llum
que ens guiï cap a la llum plena que és Crist;
que pregui perquè les comunitats cristianes
d’Espanya creixem en fidelitat a l’evangeli,
siguem ferment del Regne en la societat
i visquem com a autèntics deixebles i missioners
del Senyor Jesús mort i ressuscitat.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret