Diumenge II de Pasqua

Cicle: 
A
Temps: 
Pasqua
Domingo, 19 Abril 2020
P. Josep Vilarrubias Codina, cmf

Presència de Jesús Ressuscitat ara en les nostres vides

L’aparició de Jesús als Apòstols el diumenge de Resurrecció i el diumenge següent és una lliçó catequètica que ens assenyala el missatge pasqual: és la vivència pasqual de les primitives comunitats quan aquest evangeli s’escriví, cap als finals del segle primer.

Com sempre el relat assenyala vers el missatge, com la closca de la nou ens invita a obrir-la per a arribar al fruit nutritiu que s’hi amaga. El relat, doncs, revesteix l’experiència pasqual de les comunitats cristianes. Cal estar ben oberts a l’Esperit per a captar la manera com avui l’esdeveniment pasqual és present, talment com el percebien i el vivien els primers cristians.

* En la reunió dels deixebles el diumenge, primer dia de la setmana, hi veiem la comunitat cristiana d’avui i de sempre que celebra en el Dia del Senyor, l’Ofrena Pasqual de la Mort i Resurrecció. El relat ens parla de la presència de Jesús Ressuscitat ara en les nostres vides.

* Ell es fa present sense obrir portes. Per a entrar en les nostres vides no necessita desfermar forrellats: ja s’hi ha fet present i si l’acceptem per la fe ens uneix a tots en la seva Vida glorificada de Fill del Pare.

* “La pau sigui amb vosaltres”. Aquest misteri d’amor i de glorificació només el podem viure si entre nosaltres hi ha la pau del Senyor. La pau que, viscuda de ple, és l’Amor. Déu és amor, i l’amor de Déu es manifesta en Jesús. I aquest Amor només flueix en nosaltres si estem en pau amb tots els germans i si ens lliurem com Jesús, amb una sensibilitat exquisida a favor dels més desvalguts.

* “Com el Pare m’ha enviat, així us envio jo a vosaltres”. La comunitat és cridada a compartir amb Jesús la seva missió. La missió que el Pare encomana a Jesús és avui exactament la missió que ell ens confia a nosaltres.

* La missió de Jesús consisteix a fer present el Regne de Déu en el nostre món, en una donació total vers la unitat, l’amor i la pau.

*Jesús alena sobre el grup. Per la presència i acció de l’Esperit Sant la comunitat és viva amb la vida de Crist. Això es fa realitat si estem units entre nosaltres, si ens estimem i estimem els germans tal com Ell ens estima. L’alenada pasqual és la mateixa alenada de Déu Creador sobre la figura de fang que ell mateix havia modelat. Amb el buf de l’Esperit de Déu Jesús dóna Vida a la nostra matèria de fang inert i en fa de nosaltres la seva imatge i similitud: ens fa fills de Déu.

* Així la grandesa de la comunitat enviada s’expressa en allò que solament Déu por fer: el poder de perdonar pecats. Perdonar vol dir prendre part en el perdó de Jesús a la Creu.

* Tomàs no hi era present. S’està referint als germans i germanes que davant el misteri de l’Amor de Déu realitzat en Jesús, dubten; voldrien senyals espectaculars, voldrien ficar els dits a la llaga dels misteris que se’ns anuncien. Això crea una inseguretat en la pertinença personal a la comunitat. Ens pot assenyalar també a nosaltres?

* Jesús manté la seva fidelitat a les persones que vacil·len. Ell se’ns manifesta i si hi som oberts irradia sobre nosaltres la llum de les seves mans i peus travessats i el costat obert. I el seu Esperit dicta en els nostres cors la millor professió de fe: Senyor meu i Déu meu!

* Als qui amb la fe es deixen atrapar pel Verb del Pare, els arriba la benaurança: Feliços el qui creuran sense haver vist!

Tipus recurs pastoral: