Lectio divina on line 92 (Semana del 28 de octubre al 3 de noviembre)

Lunes, 28 Octubre 2019
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

Text bíblic: EL MESSIES VICTORIÓS

11Vaig veure obert el cel i vet aquí un cavall blanc. El seu Cavaller es diu “Fidel i Veraç”, jutja i combat segons justícia. 12Els seus ulls són com una flama de foc, porta tot de corones al cap, té un nom gravat que només ell coneix. 13Vesteix un mantell, xop tot ell de sang. S’anomena “La Paraula de Déu”. 14Els estols celestials, vestits d’un lli finíssim, d’un blanc esplèndid i pur, i el segueixen amb cavalls blancs. 15Li surt de la boca una espasa afilada per colpir les nacions.  Ell mateix les pasturarà amb barra de ferro. És ell el qui trepitja el cup del vi furient de la indignació del Déu totpoderós. 16Al mantell i a la cuixa, hi porta el seu nom gravat: “Rei sobirà i Senyor suprem”.

 (Ap 19, 11-16)

NOTA: La numeració dels versets del text d’avui és en funció del comentari que segueix.

-------------------------

Què diu el text?

¿T’has preocupat mai de seguir una mica el Llibre de l’Apocalipsi?

¿Quantes expressions simbòliques pots comptar en aquest paràgraf?

Què et suggereix per al teu profit personal aquest text d’avui ?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.

Avui hem obert el Llibre de l’Apocalipsi. El mot grec “apocàlypsis” vol dir “revelació”. Significa apartar un vel que amaga alguna cosa. Apocalipsi és, doncs, la revelació que Déu fa als homes d’unes realitats que només Ell coneix. L’Apocalipsi és escrit en temps de crisi forta, en concret de persecució contra les primeres comunitats cristianes. Cal encoratjar els fidels, explicant-los el sentit sobrenatural de la prova que els afecta, anunciant la fi dels perseguidors i el joiós esdevenidor que es prepara, un cop superada la crisi o persecució.

Per a expressar els missatges, l’escriptor apocalíptic recorre al simbolisme, a les visions o veus. El vident suposa que la gent que l’escolta o llegeix comprèn el sentit dels símbols perquè hi està familiaritzada. Tanmateix per a nosaltres, en un context cultural tant diferent, ens semblen molt estranys, rars i com inintel·ligibles. Però si hom en té les claus de lectura no hi ha cap problema per a poder entendre aquest Llibre del principi al final. Cal acceptar, però, que per a posar-se al dia en la lectura de la Bíblia s’ha de treballar la Formació Permanent...

El Llibre de l’Apocalipsi és redactat per un equip de persones molt ben preparades, possiblement uns Mestres de la Llei judeocristians. Tot ell és un collage molt ben travat de cites bíbliques de l’Antic i Nou Testaments, sense que les citacions mai no es facin explícites. Exemples en la Lectio d’avui: 

Ap 19,11 >  Visions divines >  Ezequiel 1,1.

Ap 19,11 >  Cavalls en colors diversos  >  Zacaries 1,8 i  6,3-6

Ap 19,12 >  Descripció del personatge  > Daniel 10,6.

Ap 19,13a >  Vestit tenyit de sang  >  Isaïes 63,1-3.

Ap 19,13b >  La Paraula de Déu  >  Joan 1, 1 i 14.

Ap 19,15 >  Esmicolar la maldat  > Salm 2, 9.

Ap 19,15 >  Trepitjar raïm  > Isaïes  49,2 i 63, 1-3.

Ap 19,16 >  Senyor suprem  > Deuteronomi 10, 17 i Daniel 2, 49.

El genet del cavall blanc del text d’avui és el CRIST RESSUSCITAT. Aquest primer cavall havia aparegut i desaparegut en el capítol 6. En el mateix capítol 6 apareixen altres cavalls que es queden a fer estralls a la terra: el cavall roig de violència i sang, el cavall negre que escampa la fam arreu i el cavall verdós de pestes i mort. Aquests tres cavalls han dominat la història de la humanitat i han fet tot el mal que han desitjat, però la història ja no existeix perquè el temps s’ha acabat, els cavalls de destrucció i estrall tampoc existeixen, han mort. Ara, en el capítol 19, reapareix el cavall blanc conduït per un GENET VICTORIÓS, L’ANYELL PASQUAL, EL CRIST, no pas crucificat i mort, sinó dempeus, victoriós i triomfant: RESSUSCITAT!

Aquest text, i tot el Llibre de l’Apocalipsi, dóna llum i esperança a qui vol ser seguidor de Jesús i que es troba  amb tribulacions de tota mena, a voltes molt i molt grans. Ell les va viure i sofrir primer, amb més duresa que nosaltres. Cal tenir-ho sempre present per motivar la nostra fe i pregària, constantment, sens defallir...

Tipus recurs pastoral: