Lectio divina on line 0 (Semana del 7 al 13 de enero)

Lunes, 7 Enero 2019
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

LA NOSTRA LECTIO DIVINA...

1-     En una trobada mundial d’espiritualitat i pastoral claretiana a Bangalore (Índia), uns anys enrere, es dedicà una tarda entera a conèixer diverses tècniques per a la pràctica de la LECTIO DIVINA. Entre els mètodes, el que em semblà més objectiu, pràctic i fàcil d’endegar, i profund per a l’enriquiment espiritual de la persona, grup o comunitat, fou exactament el mètode que nosaltres estem posant en pràctica mesos ençà. 

2-     Un text bíblic, un de sol. Pot ser escollit de la Litúrgia del dia, festa, domínica o solemnitat  immediats o bé establir un text bíblic concret no relacionat directament amb la Litúrgia. Les dues opcions són bones, per bé que en solemnitats o festes remarcables és pedagògic determinar un text bíblic proper a la festa o solemnitat. El text pot ser de l’Antic Testament o del Nou, és indiferent. 

3-     En cada sessió de LECTIO DIVINA hi ha quatre moments:

              1/ Determinar el text i fer-ne tantes còpies com persones que hi participen.

              2/ Establir un espai silenciós i recollit per a l’actuació de la Lectio. 

              3/ L’acte en ell mateix, que té dues parts: INTERIORITZACIÓ i POSADA EN COMÚ.

             4/ Portar la vivència de la Lectio al cada dia. 

        4  - Actuació de la Lectio Divina:

                                       Silenci ambiental...

                                                  1ª PART: INTERIORITZACIÓ

                                       Invocació de l’Esperit Sant.    Silenci...

            Un lector llegeix el text.   Silenci...

                                       Es reparteixen les còpies del text.   Silenci...

                                       1ª Lectura comunitària del text.   Silenci...

                                       Aportacions individuals de paraules o frases del text.    Silenci...

                                       2ª Lectura comunitària del text.   Silenci... 

                                       Es repeteix la invocació a l’Esperit  Sant... 

                                                 2ª PART: POSADA EN COMÚ

                                       Canvi d’ambient: asseguts en ‘taula rodona’...

                                       Comentar el text en aplicacions personals, familiars, socials...

           Pregàries espontànies... i l’oració del Pare Nostre com a cim i final

5 – El grup de participants ha de designar un coordinador per al bon funcionament.

6 – La postura del cos ha de ser còmode, mai forçada ni deixada anar en butaques o coixins. Les ‘banquetes’ són molt apropiades en la part d’INTERIORITZACIÓ.

7 – Els Silenci... poden durar de tres a cinc minuts.

8 -  En els nostres enviaments hi posem un comentari de complement  per a contextualitzar el text bíblic. Pot ajudar la POSADA EN COMÚ o ser llegit en particular posteriorment, no pas en la part d’INTERIORITZACIÓ.

Els tes protagonistes actius de la LECTIO DIVINA  són:

  • L’ESPERIT SANT,
  • LA PERSONA INDIVIDUAL,
  • I EL GRUP O PETITA COMUNITAT  PRESENT A LA LECTIO.
Tipus recurs pastoral: