Lectio divina on line 45 (Semana del 10 al 16 de septiembre)

Lunes, 10 Septiembre 2018
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC

LA PROCLAMA DEL SINAÍ: EL FONAMENT

Moisès digué al poble: “Ara, Israel, escolta els decrets i les prescripcions que avui us ensenyo, i compliu-los. Així viureu, entrareu al país que el Senyor, el Déu dels vostres pares, us dóna, i en prendreu possessió. No afegiu res als manaments que jo us dono ni en tragueu res. Compliu els manaments del Senyor, el vostre Déu, que us dono avui. Guardeu-los i poseu-los en pràctica. Si ho feu així, tots els pobles us tindran per assenyats i molt intel·ligents: quan sentiran dir que heu rebut tots aquests decrets, diran: “Aquest poble és una nació assenyada i molt intel·ligent”. I realment, ¿quina és la nació que tingui els seus déus tan a prop, com el Senyor el nostre Déu, és a prop nostre sempre que l’invoquem? I, quina és la nació, per gran que sigui, que tingui uns decrets i unes prescripcions tan justos com aquesta Llei que jo us he donat avui?

(Dt 4, 1-2, 6-8)

-------------------------

LECTIO DIVINA PAS A PAS…

Silenci ambiental…

Interiorització…

            Primera lectura del  text, lectura pausada…

                       Silencis espaiats entre relectures de frases o paraules…

                                   Una segona lectura, sempre pausada, del text…

                                               Revisar la pròpia vida des del text…

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio

Anys enrere, en els temps de la ‘pedagogia permissiva’, on a la jovenalla per res del món se li havia d’engegar un NO! Totes les normes que sonaven negatives eren bandejades, si no ridiculitzades i foragitades… Recordo una cançó del JM. Serrat en que parodiava la seva infància: “…esto no se dice, esto no se hace, esto no se toca…”

Avui aquelles pedagogies permissives vingudes d’allà de l’Atlàntic han quedat desacreditades. Però no vull parlar de pedagogia, simplement comento els 10 Manaments establerts al Sinaí, sis dels quals, del 5è al 10è, comencen per un NO rodó i contundent. En quantes classes de religió d’aquell temps, i algunes encara avui, els 10 Manaments, amb el seus seguits No, No, No… han sigut desvalorats i tinguts per una pedagogia negativa… Doncs no són una pedagogia negativa, sinó tot el contrari.

Primer de tot cal deixar clar que el poble d’Israel fou un poble neolític fins que no va conèixer l’escriptura i va aprendre a fer comptes amb el rei Salomó. Les escenes catequètiques, no pas històriques, del llibre de l’Èxode, situen el grup hebreu en un àmbit dur: el desert del Sinaí, i amb uns precedents d’esclavatge infrahumans al Delta del Nil. Allà no hi havia ‘pedagogia positiva’ ni filigranes psicològiques que valguessin. Dir que un comportament determinat era perjudicial per a la persona i la comunitat, s’expressava simplement amb un NO contundent. Però on llegim un NO, hi podem posar un afirmatiu de valoració tant per a la persona com per a la comunitat:

“No matis”> Estima i respecta la teva vida, i la dels altres…
“No cometis adulteri”> Estima i respecta la teva família, i la dels altres…
“No robis”> Estima i respecta la teva propietat, i la dels teus germans…
“No acusis ningú falsament”> Estima i respecta la teva veritat, i la dels altres…
“No desitgis la dona d’un altre”> Estima i respecta la teva dona, i la dels altres…
“No cobegis la casa, el camp, l’esclau o esclava, el bou, l’ase…” >Valora i estima el que tens sense engelosir-te pel que els altres posseeixen…

Els Manaments del Sinaí, del cinquè al desè, són la primera proclama dels DRETS HUMANS en la historia de les religions i les cultures. Aquests DRETS HUMANS estan fonamentats en els DRETS DIVINS, que són els tres primers Manaments. El quart Manament, el nucli familiar, és l’eix que uneix amb dues parts: Déu i la societat dels humans. La Família és la millor transmissora de Valors: magnífica Pedagogia!

La redacció dels Manaments del Sinaí sembla inspirada en la “Declaració d’Innocència-I” del LLIBRE DELS MORTS del vell Egipte, que, entre moltes afirmacions, diu:

“No he provocat cap sofriment a persones…
No he fet cap crim… No he fet treballar mai ningú en excés per profit meu particular… No he sigut ambiciós… No he blasfemat dels déus…
No he matat mai ningú ni he donat ordres per matar ningú…
No he fet actes poc decorosos al temple…
No he falsejat les balances…
No he negat llet als infants…” ETC.

Tipus recurs pastoral: