Nit de Nadal

Cicle: 
B
Temps: 
Nadal
Dijous, 24 Desembre 2020
P. Jaume Sidera Plana, cmf

Fent-se un de nosaltres Jesús ens revela l’amor de Déu

1.- Poc es podia imaginar l’Emperador August que, mentre ell maldava per afermar la seva autoritat en tot l’imperi, preparava l’escenari del naixement d’un competidor en un indret on menys es podia pensar: allà, en un racó de món, a Betlem, enmig d’una senzillesa i pobresa esborronadora.

2.- És tan violent el contrast entre allò que el món esperava i allò que Maria i Josep contemplaven que l’evangelista sant Lluc necessita tota la llum de l’AT i del NT per il·luminar el misteri que es desplega al portal de Betlem.

3.- ¿Imagineu què pensaria Maria –ella que tot ho rumiava en el seu cor– quan comparava les grandeses que li deia l’arcàngel Gabriel amb la realitat d’ara: un nin, en bolquers, ajagut en una menjadora, perquè no hi havia lloc per a ells a l’hostal? Quina raó tenia el profeta Isaïes: Un bou coneix el seu propietari, i un ase, l'estable del seu amo, però a mi, Israel no em coneix, el meu poble m'ignora. Muts com són, el bou i la mula quina lliçó donen encara a tanta gent d’avui... Sant Francesc els donava doble ració de pinso, per haver escalfat el nadó Jesús la nit de Nadal... Molta gent només saben que és Nadal pel doble pinso d’un bon dinar...

4.- Els àngels han d’aclarir als pastors –els únics que estaven en vetlla– el que havia passat. Us ha nascut un salvador, Messies i Senyor. No es pot dir més ni més ben dit. Per això esclaten en l’himne que tan sovint diem:

Glòria a Déu a dalt del cel!
Pau a la terra als homes que Déu estima,
en qui Déu es complau.

5.- Els pastors galta sorruda no han estudiat ni han après, són igual que una mata de ruda, no saben res de res, diu el poeta... Però saben una cosa: Quan el Messies i Senyor ve disfressat de pobre, ells, els pastors ignorants i els pobres com ells, el poden reconèixer i adorar. Els savis i els entesos no entengueren ni entenen encara el misteri de Nadal.

6.- Fent-se un de nosaltres Jesús ens revela l’amor de Déu i ens anima a dur una vida profundament humana: amb seny i sobrietat, “ecològicament” podríem dir, estimant, respectant i usant bé les coses. Respectant els drets dels altres, essent justos i generosos amb ells. I respectant els drets de Déu, oberts al seu amor i a la seva gràcia que ens ofereix en el seu Fill Jesús. A veure si se’ns manifesta com es manifestà a Maria i a Josep, i als pastors i al mags…

7.- Recordarem els versos d’En Salvat Papasseït? Demà posats a taula oblidarem els pobres –i tan pobres com som–. Jesús ja serà nat. Ens mirarà un moment a l'hora de les postres i després de mirar-nos arrencarà a plorar.

* * * *

La nit de Nadal
és nit d’alegria:
el fill de Maria
és nat al portal
!

BON NADAL!

Tipus recurs pastoral: