Diumenge II de durant l'any

Cicle: 
A
Temps: 
Durant l'any
Diumenge, 19 Gener 2020
P. Josep Vilarrubias Codina, cmf

Mireu l’Anyell de Déu!

En la renovació litúrgica del Concili Vaticà II es va mirar de simplificar i evitar les repeticions. Algunes de més significatives es van mantenir, com el Sanctus i l’Agnus Déi: “Anyell de Déu que lleveu el pecat del món... ”, ho diem tres vegades a punt de combregar. Quina importància deu tenir aquest text?:

* El corder evocava l’anyell pasqual dels jueus quan uns 2.500 anys abans de Jesús el poble d’Israel fou alliberat de l’esclavatge d’Egipte. La nit de primera lluna plena de primavera, totes les famílies d’Israel van fer un sopar d’emergència en què, per ordre del Senyor, van menjar a cada casa un anyell i van assenyalar amb la sang de la víctima els muntants de les seves cases per a alliberar-se de l’extermini dels primogènits. El poble hebreu ho ha celebrat cada any fins avui.

* L’Anyell de Déu que pren damunt seu el pecat del món evoca igualment el servent de Yahvé d’Isaïes (53,6): Tots anàvem com ovelles disperses, cadascun seguia el seu camí però el Senyor ha carregat damunt d’ell les culpes de tots nosaltres.

* En la nostra pregària doncs a punt de combregar, invoquem Aquell que ha pres damunt seu les nostres culpes i ens ha alliberat de l’esclavatge.

* En el llibre de l’Apocalipsi l’Anyell és l’únic que pot obrir els segells del llibre del món i la història. Ferit i dret –Mort i Ressuscitat– és la Paraula que ens mostrarà el sentit de tot i ens salvarà. Tot arribarà a plenitud, a la fi de l’Apocalipsi, en les noces de l’Anyell amb la seva esposa l’Església.

Heus aquí per on va la simbologia cristiana de l’Anyell de Déu. Són símbols d’altres cultures que avui no ens parlen gaire però si ens hi obrim ens porten molt enllà en la comprensió de la història en relació amb Jesús i la nostra salvació.

Un cop Joan Baptista ha assenyalat Jesús com a l’Anyell de Déu, tot seguit ens el presenta des d’un nou aspecte: Jesús ha estat batejat –banyat– en l’Esperit Sant. I el baptisme que de Jesús nosaltres hem rebut és baptisme en l’Esperit Sant.

En la primera lectura d’avui el mateix Isaïes que ha parlat del Servent sofrent, ens fa sentir la veu del Pare sobre ell: Ets el meu servent, estic orgullós de tu. És massa poc que tu siguis el meu servent... T’he fet llum de tots els pobles perquè la nova salvació arribi d’un cap a l’altre de la terra.

Jo sóc la llum del món, dirà Jesús. Llum que arriba a cada un de nosaltres i passa a través de nosaltres per a ser llum en el món: vosaltres sou la llum del món.

La nostra societat camina a les fosques, però el Senyor ens confia la seva llum per tal que siguem en el món transparència de Déu Amor.

Tipus recurs pastoral: