Lectio divina on line 65 (Setmana del 25 de febrer al 3 de març)

Dilluns, 25 Febrer 2019
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC:
TRANSMISIÓ DE LA SAVIESA

Escolteu, fills, la instrucció paterna,
apliqueu-vos a adquirir intel·ligència.
Us transmeto un saber excel·lent:
no abandoneu el que us ensenyo!

A mi el pare em tractava realment com a un fill,
la mare m’estimava tendrament.
El pare m’instruïa així:

“Recorda’t de les meves paraules,
guarda els meus preceptes i viuràs.
Aconsegueix intel·ligència, aconsegueix saviesa,
no t’apartis dels meus consells, no te’n desentenguis.

No arraconis la saviesa i et guardarà;
estima-la, i et defensarà.
Abans que res aconsegueix saviesa;
procura’t intel·ligència al preu que sigui.

Estima-la i t’ennoblirà,
abraça-la i t’exaltarà;
com una diadema t’adornarà el front,
t’engalanarà com una corona resplendent.”

(Pr 4, 1-9)

-------------------------

Què diu el text?

¿Quina relació hi veus entre aquest text i el 4rt manament del Sinaí?

¿Sabries descobrir aquest ‘pare’ del text en el teu entorn?

Què et suggereix aquesta PARAULA d’avui?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio...

L’expressió TRANSMISIÓ DE LA SAVIESA que titula el text d’aquesta Lectio, avui és el mateix que dir FORMACIÓ PERMANENT. Cal actuar-la alhora personalment, en el petit grup i la comunitat humana, començant per la més propera.

El ‘pare’ del text correspon a una societat patriarcal clàssica, semita en aquest cas. Avui aquest ‘pare’ és més extens i cal endevinar-lo en persones properes, familiars principalment si les circumstàncies ho donen, i ¡quina sort si és així! També les persones de l’entorn, l’àmbit cultural propi i, per extensió, tota realitat humana amb les seves clarors i foscors, inclosa la mateixa natura. Una FORMACIÓ PERMANENT RESPONSABLE ha de tenir tots els horitzons possibles en perspectiva, i anar-los treballant metòdicament, programant-se un mateix segons les pròpies possibilitats, i si pot ser en grup. El nostre entorn, conscienciat, és el ‘pare’ bíblic d’avui...

Una mare de família em deia: “Vinc de la parròquia i li he dit al mossèn que jo anava molt atabalada de feina i que no tenia temps de resar. Ell m’ha dit: -Vostè no té temps de resar perquè és una desordenada. -”La mateixa senyora que m’ho explicavava afegir: - I quina raó no tenia!

No tenim excusa si diem que no podem atendre la FORMACIÓ PERMANENT per manca de temps. La FORMACIÓ PERMANENT no té una metodologia fixa. A part de carreres, perfeccionament professional, cursets programats, etc. cal voler-ho i proposar-s’ho: hi ha maneres simples i pràctiques per a enriquir el nostre bagatge cultural i humà, per exemple: uns minutets de lectura diària d’un llibre amb temàtica que m’interessa particularment, la que sigui; seguir les col·laboracions setmanals o mensuals d’un periodisme seriós i responsable d’autors concrets; col·leccionar articles d’interès educatiu, de salut, societat, política, diàleg interreligiós, psicologia, família,i rellegir-los de tant en tant; assistir a algun curset, conferència, etc., I també saber guardar cada dia uns moments de silenci interior;acostumar-se a prescindir de programes de tv, ràdio, entreteniments fatus de multimèdia; tenir cura de les converses i relacions; ajudar persones que ho necessiten...

Molt important: no anar sols, fer grup on hom s’expressa, escolta, comenta, prega, dialoga, celebra, proposa... La LECTIO DIVINA és FORMACIÓ PERMANENT, dit d’una altra manera: és TRANSMISIÓ DE LA SAVIESA.

Tipus recurs pastoral: