Lectio divina on line 62 (Setmana del 4 al 10 de febrer)

Dilluns, 4 Febrer 2019
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC:

CAL UNA BONA RELACIÓ ENTRE... I NOSALTRES.

Venerar el Senyor és escola de saviesa:
 primer la humilitat, després la glòria.

L’home es prepara la resposta,
Però, és el Senyor qui la hi ha posada a la boca

L’home sempre creu que actua de manera irreprotxable,
però el Senyor és qui sospesa les intencions.

Confia al Senyor les teves tasques
i es realitzaran els teus projectes.

El Senyor ha fet cada cosa amb un propòsit:
fins el malvat ha estat fet per al dia del judici.

El Senyor detesta els altius,
tard o d’hora no els deixarà sense càstig.

L’amor fidel repara la culpa;
venerar el Senyor aparta del mal.

Si el Senyor es complau en la conducta d’algú
el reconcilia fins amb els seus enemics.

Val més ser honrat i tenir poc
que guanyar molt amb injustícies.

L’home planeja una ruta,
però el Senyor li encamina els passos.

(Pr 15,33 - 16,9)

-------------------------

Què diu el text?
¿Intueixes la saviesa d’aquests Proverbis?
A la vida, definitivament, què vol dir ‘ser savi’?
Què et suggereix aquesta Lectio d’avui?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio...

Pot ser enriquidor iniciar aquest comentari repassant el llistat de verbs o conceptes positius que s’usen en aquest text: Venerar el Senyor... escoltar... preparar una resposta... posar a la boca... creure... sospesar les intencions...  confiar les tasques... realitzar projectes... fer cada cosa...  detestar l’altivesa... reparar la culpa... complaure’s en el comportament d’algú...  reconciliar-se amb els enemics... ser honrat... tenir poc... planejar una ruta... encaminar els passos...

Hom podria programar-se per aquests dies immediats, en començar la jornada, fer una breu reflexió amb una d’aquestes expressions o conceptes, només una cada dia... Quina riquesa d’humanitat no descobriríem!. És sorprenent el ressò que pot tenir cada un d’aquests vocables en el nostre interior personal i en la projecció externa. No ens adonem de la riquesa variada i policromada amb que la nostra psicologia actua en cada una i totes les idees o accions que anem motivant, projectant i actuant al llarg d’una jornada. Ens evadim sense ser-ne conscients. Necessitem frenar, de tant en tant, i entrar en el nostre interior, valorar el que som, sentim i com vivim cada circumstància, relació i fet per més petit i insignificant que sigui. Si no en som conscients anem perdent, malgastant i oblidant infinites riqueses i vivències del nostre viure quotidià, tant ple de matisos...

Darrera aquests i tots els conceptes que ens pot donar el llibre dels PROVERBIS, sempre hi ha EL SENYOR... i és per això que totes les realitats del nostre viure tenen una dimensió infinita. Els hi podem donar, des del SENYOR, una perspectiva nova i consistent. Però per a arribar aquí hem d’anar posseint i assolint els valors de la frenada, del silenci, la interioritat, la pau del cor, la contemplació en definitiva. Qui arriba a aquest cim pot espiritualitzar-ho tot, tant el posar fil a l’agulla de cosir, escombrar l’acera de casa, llegir un article o participar en una celebració de la Litúrgia amb la Comunitat. És el Llibre dels PROVERBIS!

Tipus recurs pastoral: