Lectio divina on line 54 (Setmana del 12 a 18 de novembre)

Dilluns, 12 Novembre 2018
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC

HIMNE DELS REDIMITS

 

Senyor, Déu nostre,
Sou digne de rebre la glòria, l’honor i el poder,
Perquè vós heu creat l’univers.
Quan res no existia, vós vau voler que tot fos creat.

Senyor, sou digne de prendre el document
I obrir-ne els segells,
Perquè heu estat degollat
I heu comprat per a Déu amb la vostra sang
Gent de tota tribu, llengua i nació,
I n’heu fet una cassa reial
I uns sacerdots dedicats al nostre Déu,
Que regnaran a la terra.

L’Anyell que ha estat degollat
És digne de rebre tot poder,
Riquesa, saviesa, força,
Honor glòria i Lloança.

(Ap 4, 11; 5, 9.10.12)

-------------------------

Què diu el text?

¿T’has adonat que alguna de les expressions d’aquest himne es proclama a la Missa?

Quin coneixement tens del Llibre de l’Apocalipsi i com el valores?

Què et demana aquest text de la Lectio d’avui?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.                                                      

Aquest Himne és un dels salms que va ser escrit en les primeres comunitats cristianes i possiblement amb motiu de la mateixa redacció del Llibre de l’Apocalipsi. En comento breument els conceptes principals:

1/ Senyor Déu: es refereix a Jesucrist ressuscitat, la PARAULA del cap. 1 de l’Evangeli de Joan que al principi de tot havia creat totes les realitats existents. En arribar la plenitud del temps prengué cos humà en el sí de Maria i habità entre nosaltres.

2/ Obrir els segells: El rotllo, el llibre que és presentat en aquesta escena de l’Apocalipsi, està lacrat i guarda un secret transcendent, secret que és custodiat per set segells, tal com es lligaven i tancaven els documents importants en els temps antics, i no un segell ni dos, sinó set!. Aquest rotllo lacrat contenia un escrit que donava les claus per a desllorigar i entendre el passat, present i futur de la història de la humanitat, amb les seves llums i tenebres. Cap dels milions i milions d’humans no mereixia ni era capaç de trencar els segells i tafanejar el que hi havia escrit. El numero SET vol dir que l’escrit al rotllo de pergamí, o llibre era propietat de Déu. Només Jesucrist, des de la seva Pasqua, podia trencar els segells i revelar l’escrit.

3/ Degollat: Jesús de Natzaret havia sigut sacrificat de mala manera pels poders establerts a Palestina i Jerusalem. Essent innocent, fou “degollat” com els anyells del Temple de Jerusalem, era l’Anyell únic i definitiu, tots els altres anyells, sacrificats segons la Llei de Moisès, només eren símbols de perdó i expiació...

4/ Comprar: Jesús ressuscitat, amb la seva Pasqua, trencà els murs i fronteres d’un judaisme tancat i fosc. Oferí a la humanitat entera poder-se identificar amb la seva Filiació divina i donar sentit d’eternitat a nostra minsa existència humana. L’oferiment de Jesucrist és per a tothom, sense distinció de llengua, raça, ni àrea geogràfica... Tots hi som i hi seran cridats!

5 i 6/ Casa reial i Sacerdots: Quan un infant ha rebut l’aigua del baptisme és ungit immediatament com a Sacerdot, Profeta i Rei amb Jesucrist. Cal no ofegar aquesta realitat divina amb una institucionalització banal i equivocada de poder. Potser encara no en tenim prou consciència...

7/ A la Missa, després de resar comunitàriament l’oració del PARE NOSTRE i escoltar el ‘Allibereu-nos Senyor...” que recita qui presideix, tota l’assemblea aclama: “PERQUÈ SÓN VOSTRES PER SEMPRE EL REGNE, EL PODER I LA GLÒRIA!. És una aclamació inspirada en l’Himne de Llibre de l’Apocalipsi de la Lectio d’avui. Quan cantem o pronunciem aquesta aclamació a la Missa hem de viure-la en el nostre interior i expressar, amb bona veu i rostre d’esperança, la riquesa de conceptes salvadors que s’hi inclouen: l’HIMNE ENTER

Tipus recurs pastoral: