Lectio divina on line 50 (Setmana del 15 al 21 d'octubre)

Dilluns, 15 Octubre 2018
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC

EL CÀNTIC DE MARIA

Llavors Maria va dir:
-Vull lloar el Senyor perquè és gran:
el meu cor vessa de joia perquè Déu m’ha Salvat,
perquè s’ha dignat a mirar la insignificança
de la seva serventa.

Sí; mira, des d’ara em felicitaran totes les generacions.
Perquè el Poderós ha realitzat grans coses a favor meu.
El seu nom és “el Sant”.
La seva misericòrdia abraça de generació en generació
els qui el reverencien.

Ha fet sentir la força del seu braç
dispersant els homes de sentiments arrogants,
destronant del soli els potentats
i enaltint els humils.

Ha omplert de béns els famolencs
i despatxat els rics amb les mans buides.
Fidel al seu amor misericordiós,
ha pres pel seu compte la causa d’Israel, el seu servent,
-com ho havia dit als nostres pares-
en favor d’Abraham i de la seva descendència per sempre.

(Lc 1, 46-55)

--------------------------

Què diu el text?

¿Sabies que el ‘Càntic de Maria’ és un salm compost per les primeres Comunitats?

¿T’identifiques amb algun dels versos del Càntic…  o no…?

Què et demana aquest text d’avui?

--------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.

La Pregària Litúrgica canta tres Himnes que són a les primeres pàgines de l’Evangeli de Lluc: el Càntic de Zacaries a Laudes, el Càntic de Maria a Vespres i el Càntic de Simeó a Completes. El Càntic de Zacaries és la proclamació de que els designis i promeses del Senyor estan arribant, millor, es comencen a realitzar ara mateix. El Càntic de Maria exulta la gestació del Fill de Déu en les pròpies entranyes sense que ella no hagi mai merescut aquest honor. El Càntic de Simeó és el comiat del que nosaltres en diem l’Antic Testament tot testimoniant que els Nous Temps han arribat.

A més d’aquests tres Càntics o Himnes, el Nou Testament en té tota una col·lecció escampada en els seus llibres i que la Litúrgia posa en els nostres llavis en la Pregària de Vespres: El Déu Salvador (Ef 1, 3-10), Himne dels Redimits (Ap 4, 11; 5, 9-10.12), Crist primícia dels qui retornen d’entre els morts (Col 1, 12-20), el Judici definitiu de Déu (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12ª), Himne d’Adoració (Ap 15, 3-4), Crist, el Servent de Déu (Fl 2, 6-11), Les Noces de l’Anyell (Ap 19, 1-7)…

Aquests Himnes, amb els tres Càntics de l’Evangeli de Lluc, Himnes també, són uns salms que es composaren en les primeres Comunitats Cristianes i que els autors o copistes dels Evangelis, Cartes i Apocalipsi incorporaren en els escrits. Els primers cristians, com Jesús, pregaven amb el Salteri. Però entre els 150 Salms no n’hi havia cap que expressés l’experiència impactant de Jesús Ressuscitat, el do del seu Esperit i el Nou Regne, nascut en la novella Comunitat de creients. Per això necessitaren completar el Llibre dels Salms antic, oficial del Judaisme, amb Càntics i Himnes de nova creació: són els Salms del Nou Testament d’una potència doctrinal i bellesa literària insuperables, definitives…

El Càntic de Maria és un ’collage’ perfecte de citacions de l’AT, les trobareu en les notes de les nostres edicions bíbliques, resseguiu-les algun dia. Darrera la redacció, profunda i bella, d’aquests Himnes o Càntics s’hi entreveu la mà destra, competent i sàvia, d’aquells Mestres de la Llei que acceptaren Jesús i formaren part de la nova Comunitat.

Maria, la Mare de Jesús, -ara és un dir- en escoltar el poema dels seus sentiments i vivències de quan visità Elisabet, felicitaria l’autor, el qual li demanà que el signés. Maria el signà i el va fer seu…I per tot, l’Esperit actuant…

Tipus recurs pastoral: