Lectio divina on line 43 (Setmana del 25 de juny a l'1 de juliol)

Dilluns, 25 Juny 2018
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC

ACCIÓ DE GRÀCIES PER L’ESPERANÇA CRISTIANA

Lloem el Déu i Pare del Senyor Jesucrist perquè s’ha compadit de nosaltres. Per  la resurrecció de Jesucrist d’entre els morts, ens ha engendrat de nou per a la vida que esperem, perquè rebem una herència que no es pot fer malbé ni contaminar-se amb el pecat ni es pot marcir. Déu la té reservada al cel pensant en vosaltres. I amb el seu poder us guarda, mitjançant la fe, fins que no arribi la salvació ja apunt de revelar-se en el moment decisiu.

Això us fa saltar d’alegria, encara que de moment i per poca estona, us hàgiu de veure afligits amb dificultats de tota mena. L’or es devalua, i, amb tot, passa per la prova del foc. Doncs la vostra fe és molt més valuosa que l’or i, un cop la prova n’haurà verificada la qualitat, mereixerà la lloança, la glòria i l’honor quan Jesús es manifestarà.

No l’heu vist mai, Jesús, i us l’estimeu. No el veieu encara, però hi creieu, i per això, salteu d’alegria, d’una alegria inexpressable, impregnada de benaurança celestial, amb la seguretat d’obtenir l’objectiu darrer de la vostra fe: la salvació eterna.

(1Pe 1, 3-9)

-------------------------

Què diu el text?

¿Vius “l’alegria inexpressable” que Pere comenta en aquesta carta?

¿Suportes des de la fe les “dificultats de tota mena” que hi poden haver en  la teva vida?

Què et demana Déu des de la Lectio d’avui?

-------------------------

Comentari per a ser llegit abans o després de la Lectio.

La primera carta de Pere ve a ser com una Carta Pastoral que un Bisbe escriu als seus diocesans per primera vegada en la història de l’Església.

Temes:   1- Fidelitat en mig de la prova i exemplaritat a tots nivells.

               2- Regeneració cristiana amb l’Esperit Sant.

               3- Perseverança sostinguda per l’exemple de Crist.

               4- El Credo Apostòlic: Déu Pare, Jesucrist, Esperit Sant, Església, Baptisme i Vida Eterna.

El fragment de la Lectio d’avui ens pot semblar d’un to enlairat, molt doctrinal, teològic, una mica llunyà de la nostra realitat quotidiana.

Però no és així. És possible que la redacció definitiva del text, potser sí que un primer original seria de sant Pere o del seu ajudant Silvà, ja coneix tres moments forts de persecució: Neró, Domicià i Trajà. Per tant la fe de la Comunitat, i de cadascun dels creients, està essent fortament provada.

“Viure l’alegria en mig de la persecució...”?  Ens podem preguntar si aquesta vivència joiosa és certa, perquè en ambient de persecucions, i de no pas poques dificultats internes dins la Comunitat, sembla que les cares haurien d’expressar tensió, precaució i prudència més que no pas joia davant la crua i objectiva realitat. Tanmateix, i personalment, tinc l’experiència de les Comunitats parroquials, Centres i Monestirs Coptes d’Egipte; tot i els quinze segles d’entrebancs i  persecucions musulmanes, els Coptes viuen una Mística de Martiri que, sense treure el dolor, l’estupefacció, i quasi la desesperació en els moments forts, es traspua en la cara i les converses, tenen la convicció de “Vocació de Martiri” i he constatat que viuen aquesta convicció amb les mateixes característiques que Pere descriu en la seva carta.  

I nosaltres, on som en aquest text?:

- “Afligits amb dificultats de tota mena...”, “Saltar d’alegria...”,  però potser la nostra fe no il·lumina degudament el que ens succeeix interiorment i a l’entorn, potser ens manca més confiança en qui ens passà al davant enfrontant contradiccions, males interpretacions, calúmnies, sofriments de tota mena i la mateixa mort en creu...  Som or que ha de ser purificat amb foc. 

Pere des d’aquest escrit  vol motivar la nostra conversió. Tenim al davant tot un estiu per revisar-nos i plantejar-ho...

Tipus recurs pastoral: