Lectio divina on line 39 (Setmana del 28 de maig al 3 de juny)

Dilluns, 28 Maig 2018
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC

TENDRESA AGRAÏDA DE PAU VERS PERSONES I COMUNITATS...

Vetlleu, manteniu-vos ferms en la fe, sigueu valents, sigueu forts.

Feu totes les coses en un clima d’amor.

Encara una recomanació, germans; ja sabeu que Estèfanes i la seva família, són els primers de l’Acaia que s’han fet cristians i que s’han consagrat al servei dels membres del poble de Déu. Vinga, doncs, poseu-vos també vosaltres a disposició d’unes persones com aquestes i de tots els qui en comparteixen el treball i l’esforç.

M’alegro de la vinguda d’Estèfanes, de Fortunat i d’Acaic, perquè ells han compensat la vostra absència. De debò, han assossegat el meu esperit i el vostre. Sapigueu valorar unes persones així.

Expressions a les comunitats de l’Àsia. Us saluden efusivament en el Senyor, Àquila i Prisca, amb la comunitat que sol reunir-se a casa seva. Expressions de tots els germans. Saludeu-vos els uns als altres amb el petó propi dels cristians.

La salutació és de la meva pròpia mà, de Pau.

Si algú no estima el Senyor, desgraciat d’ell.

Senyor nostre, vine! La gràcia del Senyor Jesús sigui amb vosaltres.

Us estimo molt a tots en Crist Jesús.

(1Co 16, 13-24)

-------------------------

Què diu el text?

¿Coneixies el cor tendre de Pau o el valoraves poc com si fos un tipus de mal geni i misogin?

Com són les teves relacions amb les altres persones, creients més principalment?

Què ens demana aquest text paulí d’avui?

 -------------------------

Comentari per a llegir abans o després de la Lectio.

Des del final del segle XIX s’han treballat estudis acurats i crítics sobre les Cartes de Pau. Pocs personatges antics van deixar una col·lecció de dades i vivències personals com Pau de Tars. Les seves Cartes i els Fets dels Apòstols de Lluc són un filó interessant per a entrar en la personalitat de l’Apòstol dels Gentils.

Tot amb tot, cal deixar clar que tot escrit biogràfic, autobiogràfic, històric, etc. no pot eludir filtracions involuntàries, o ben calculades, de la pròpia psicologia de l’autor, el seu context social, polític, religiós, cultural, etc. i també la intenció directa o indirecta de l’escrit segons a quin públic va dirigit, comunitats cristianes del primer segle incloses, com és el nostre cas.

Tanmateix tots els estudiosos de Pau i de Lluc accepten la veracitat de força aportacions biogràfiques de Pau a les seves Cartes i als Fets. Pau concretament es distingeix per la seva direcció directa, veraç i clara quan ha de parlar d’ell mateix, cosa que només actua per circumstàncies obligades. Podem acceptar sense cap mena de dubte les dades que Pau ens dóna d’ell mateix: naixement, nom, educació, formació en el judaisme més exigent, ciutadà romà, comportament personal davant situacions diverses, perseguidor, apòstol, viatges, les idees centrals d’alguns discursos, experiències espirituals, treball manual, persecucions, malalties, enfadar-se o barallar-se quan ho ha cregut oportú, empresonaments, nuclis doctrinals potents, etc. però sobre tot un amor i entrega totals a JESUCRIST.

Sorprèn el to tendre i agraït i la valoració que fa de les persones que col·laboren amb el seu compromís apostòlic predicant i escampant arreu la Bona Nova de Jesús. Només cal donar un cop d’ull al capítol 16 de la Carta als cristians de Roma, les recomanacions finals de la primera Carta als Corintis (16, 5-24, la Lectio d’avui), la salutació als Filipencs (1.1-11) i el seu agraïment personal en el comiat de la mateixa Carta (4, 10-23), les darreres exhortacions als Tessalonicencs en la seva preciosa primera Carta que els envia (5, 12.28), etc. i la carteta a Filèmon. A la Carta als Gàlates deixa ben clar com estima i valora totes les persones des del Crist Ressuscitat: “ S’ha acabat la distinció jueu/no jueu, esclau/lliure, home/dona...” (3, 28).

En les còpies de les Cartes de Pau, posteriorment a la seva mort, i en les Cartes redactades pels deixebles, a nom seu, i, per raons socials molt determinants, s’hi afegiren falques morals i disciplinàries que l’han desfigurat i desprestigiat. Els estudis paulins, avui, treballen a fons aquests temes per a conèixer i revalorar degudament el nostre Apòstol. 

Tipus recurs pastoral: