Lectio divina on line 37 (Setmana del 14 al 20 de maig de 2018)

Dilluns, 14 Maig 2018
P. Anton M. Vilarrubias Codina, cmf

TEXT BÍBLIC

L’ESPERIT ÉS PRESENT, ACTUA. ESCOLTEM-LO I DEIXEM-NOS GUIAR...

“Quan vindrà el Paràclit, que jo us enviaré de part del Pare, l’Esperit de la veritat que procedeix del Pare, Ell donarà testimoni a favor meu. També vosaltres sou testimonis, perquè us esteu amb mi des del bell principi.

Us he dit això perquè no us desorienteu. Us exclouran de les sinagogues. Oi més, arriba l’hora en què tot aquell qui us mati, ho farà pensant-se fer un acte de culte a Déu. És clar que això ho faran perquè no han conegut ni el Pare ni a mi. Però us he dit aquestes coses perquè, quan arribi la seva hora, us recordeu que ja us ho havia dit.

No us he dit això des del bell principi, perquè era amb vosaltres. Ara me’n vaig cap al Pare que m’ha enviat, i tanmateix, cap de vosaltres no em demana a on vaig. En canvi, la tristesa ha omplert el vostre cor per totes aquestes coses que us he dit. Però jo us dic la veritat: us convé que jo me’n vagi. Perquè si no me’n vaig, el Paràclit no vindrà pas a vosaltres; però si me’n vaig, us l’enviaré...

...Tinc moltes coses a dir-vos encara, però, ara per ara, no podeu pas suportar-les. Quan vindrà Aquell, vull dir, l’Esperit de la veritat, us encaminarà vers la veritat total. Perquè no parlarà per pròpia iniciativa, sinó que us dirà allò que haurà sentit i us aclarirà les coses a mesura que vagin venint. Ell us manifestarà qui sóc, perquè us farà entendre allò que haurà rebut de mi. Tot el que té el Pare és meu i l’Esperit us farà entendre allò que ha rebut de mi.

(Jn 15, 26-16,15)

-------------------------
Què diu el text?

L’Esperit Sant, ¿no és potser un amic bastant oblidat en la meva vida?

¿Sóc conscient de la Presència Trinitària a tota la creació, en mi mateix?

Què em demana aquest text de Lectio d’avui?

-------------------------

Comentari per a llegir abans o després de la Lectio.

El Papa Francesc el 31 d’octubre passat va anar a Suècia amb motiu de la celebració dels 500 anys de la Reforma Luterana. A la Catedral Luterana de Lund es va comprometre a viure a fons l’anhel que tots els cristians siguem u: un sol baptisme, un sol Déu i Pare, guiats per l’Esperit Sant. Catòlics i Luterans no volem viure al nostre aire, sinó a l’AIRE (ESPERIT) de Crist. Els catòlics serem així més “evangèlics” i els evangèlics més “catòlics” (= universals).

Arreu del món se celebren pregàries interconfessionals tot demanant la Unitat dels cristians, dividits en esglésies separades. Pentecosta no és “propaganda fide”, sinó fer-nos aquesta pregunta ecumènica: ¿Què ens suposa viure a l’AIRE de Crist i no al nostre aire? Ho expressa bellament el metropolità IGNATIOS HAZIM DE LATAKIA en l’Assemblea del Consell Mundial de les Esglésies, en la trobada d’UPSALA:

“Sense l’Esperit Sant
Déu queda molt llunyà,
el Crist és una figura del passat,
l’Evangeli és lletra morta,
l’Església, una mera organització,
l’autoritat, un poder dominador,
la missió, una propaganda,
el culte, una evocació
i l’actuar cristià, una moral d’esclaus.

Però amb l’Esperit Sant,
en una indissoluble sinèrgia,
tot l’univers se sent esperonat i gemega
amb els dolors d’infantament del Regne,
l’ésser humà lluita contra “la carn”,
el Crist ressuscitat s’hi fa present,
l’Evangeli és força que dóna vida,
l’Església realitza la comunió trinitària,
l’autoritat és un servei alliberador,
la missió, una Pentecosta,
la litúrgia, un memorial i una anticipació,
i l’actuar humà esdevé cada vegada més diví”.

Aquest esdeveniment pasqual l’hem de viure sempre per mitjà de l’artífex de la Unitat: l’ESPERIT SANT que ens fa sentir germans i germanes, i ens fa invocar Déu com ABBÀ, Pare...

Tipus recurs pastoral: