Diumenge XXIX de durant l'any

Cicle i data
Cicle: 
B
Temps: 
Durant l'any
Data : 
Diumenge, 17 Octubre 2021
Senyor, que el teu Esperit ens empenyi a seguir el teu exemple

Gràcies, Senyor, perquè t’has fet el nostre servidor
i has donat la vida per cadascun de nosaltres.

Tot i ser el Fill de Déu,
t’has abaixat per redimir-nos.
tu, a qui els àngels lloaven i glorificaven al cel,
t’has deixat penjar en un patíbul
perquè contempléssim la grandesa
de l’Amor del Pare per tota la humanitat.

Lliurant la teva vida ens has ensenyat
el veritable sentit de l’existència,
que no és altre que estimar el proïsme
i posar-se al seu servei.

La nostra supèrbia ens enganya
amb deliris de grandesa
que no ens omplen el cor.
Volem ser com déus,
quan Déu ha volgut fer-se com un de nosaltres.
Gràcies per alliberar-nos de la mort
que suposa viure tancats en el nostre egoisme.

Senyor, que el teu Esperit
ens empenyi a seguir el teu exemple.
Que sempre estiguem disponibles per als nostres germans,
sobretot per als més necessitats,
perquè quan donem el que tenim als altres
rebem el regal més preuat: la teva Vida.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Que no posem la felicitat a ser més que els altres

Senyor, els Zebedeus
no havien entès gens ni mica
què volia dir el seguiment.
Els havies dit qui sap les vegades
que dins la comunitat cristiana,
l’autoritat és servei.
Ells no ho entengueren
i nosaltres tampoc no ho entenem
quan defensem amb urpes i dents
el nostre pam quadrat de poder.

Senyor, que comprenguem
que allò que importa de debò
és créixer com a persones,
com a fills de Déu
i conscients que som germans.
Que no posem la felicitat
a ser més que els altres.
Que actuem i parlem amb claredat,
sense ferir ni manipular.

Senyor, beure el «calze» pot suposar-nos
acceptar un lloc de responsabilitat.
Que donem la vida pels altres,
que ho fem en el teu Nom
i que no cerquem premis ni honors.

Que sapiguem prestar
la nostra col·laboració sincera
als qui exerceixen l’autoritat.
Que trobin en nosaltres
col·laboradors disposats i generosos.

Avui, l’Església celebra
el Dia mundial de la propagació de la fe.
Fem memòria dels missioners i cooperants
que es juguen la vida en països de missió.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Senyor, ensenya'm a ser servidor dels meus germans

Senyor, ensenya'm
a mirar la vida com la mires Tu,
i a aprendre que la vida
és un regal del Pare per als altres.
Ensenya'm a valorar el temps
com una possibilitat de millorar
i de créixer en el teu coneixement,
en el teu seguiment i en el teu amor.

Senyor, ensenya'm a sentir com Tu,
ajuda'm a comprendre
que el poder i el predomini sobre els altres
són buidor i vanitat,
incapaços de satisfer
el meu pregon anhel de felicitat i de sentit.
Senyor, fes-me sentir
la felicitat de prestar els petits serveis de cada dia:
vestir els nens, fer la compra,
preparar els àpats, realitzar bé el meu treball...

Senyor, ensenya'm
a ser servidor dels meus germans
i a posar a disposició de tothom
els dons que m'has fet.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Qui vulgui ser el primer

Jesús,
sempre ens sentim atrets pel benestar material
i pels honors; desitgem els primers llocs
i ser vistos i ben considerats pels altres.
És un sentiment molt humà!

Tu ens ensenyes a construir la nostra vida
sobre la base sòlida i estable de l’amor,
i no d’un amor qualsevol, sinó d’un amor
que es tradueix en l’esperit sincer de servei
i que és capaç de donar la vida per als altres.
És la teva resposta a la petició dels dos deixebles.

L’amor i el servei construeixen la comunitat:
l’egoisme i l’orgull provoquen enveges i lluites.

Dóna’m la força i el seny per seguir el teu camí.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Tots els qui pateixen són germans nostres

Senyor Jesús, et donem gràcies
perquè t’has fet conèixer com l’Home
que ha viscut servint i posant la vida
a disposició de tots,
en un món i en una època gens fàcil;
així ens has revelat el rostre de Déu
i el rostre que el Pare desitja
per a cada dona i home que hi ha en el món.

Tu saps perfectament, Senyor,
que sempre tenim la temptació
de voler ser més
i fins i tot de prescindir dels altres;
ajuda’ns a alliberar-nos-en
i a recórrer el camí de l’estimació fraterna,
tu que també vas ser provat com nosaltres,
encara que sense caure en la temptació.

Vivim en un món en què es lluita
per ser més que els altres
en la política i l’economia,
en la relació entre persones i nacions;
fes-nos mantenir ferma
la convicció que ens has transmès:
que només la fraternitat i el respecte als altres
ens poden portar la pau i la salvació.

Massa vegades som indiferents al sofriment,
mentre no ens toqui directament a nosaltres;
fes-nos conscients, Senyor Jesús,
que tots els qui pateixen són germans nostres;
que no visquem de manera
que augmenti el sofriment del món,
sinó alleujant-lo amb la companyia,
atenció i solidaritat,
començant pels que tenim a prop nostre.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret
Servir al bé comú i contribuir al benestar de tothom

Diuen que tenim els polítics que ens mereixem
perquè som nosaltres que els votem
i els atorguem la nostra representativitat.

És clar que el nostre vot és una mica frívol
quan ens guiem per l’afecte i la simpatia
del candidat més que del seu projecte,
o quan passem per alt
comportaments poc honorables.

Avui et prego, Senyor, pels nostres polítics,
perquè els infonguis el sincer desig
de servir el poble que representen.
I et demano també per mi,
que sigui responsable en el seguiment
dels assumptes ciutadans
i respectuós en les meves opinions.
Que el meu comportament personal
sigui coherent amb l’honestedat
que exigeixo als càrrecs públics.
Que jo també procuri servir al bé comú
i contribuir al benestar de tothom.

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret